jukka pertola.

jukka pertola.

会员类型

董事会成员

出生年份

1960年

国籍

芬兰

教育

MSC(电气工程)

在董事会上

2015年

其他董事会成员资格

 • Asetek A / S(CB)
 • Gomspace Group AB和GOMSPACE A / S(VCB)
 • GN Store Nord A / S,GN Audio A / S和GN听证A / S(VCB)
 • Monsenso A / S(CB)
 • Tryg A / s和Tryg Forsikring A / S(CB)
 • 西门子Gamesa可再生能源A / S(CB)

专业资格

 • 公司治理
 • 全球公司的财务和风险管理经验
 • 客户关系管理,包括销售,营销和品牌
 • 知识公司的人们管理
 • 服务公司卓越运营
 • 并购或联盟经验。

考虑独立于Cowi?

是的